Werkwijze

Het eerste gesprek is een intake met volwassene, partners, ouder(s) en/of kind, jongere. Deze intake duurt meestal ongeveer 1 1/2 uur.

 

Samen wordt gekeken welke veranderwens er is.

 

Een ieder is uniek en daarom is iedere aanpak anders. Deze aanpak kan gericht zijn op de volwassenen, de ouders, het kind of de jongere of het gehele gezin en de omgeving. Alle leefgebieden worden betrokken bij de behandeling.

 

 

Na het intakegesprek beslissen we hoe we verder gaan. We plannen dan een paar gesprekken, hierna vindt er een voortgangsgesprek plaats we kijken dan in hoeverre de doelen/wensen bereikt zijn en of er nog iets speelt dat aandacht verdient. Het kan zijn dat er al  genoeg verandering is teweeg gebracht en je het verder zelf met eventueel hulp van je omgeving verder kan ontwikkelen of we spreken nog een paar bijeenkomsten af.

 

 

Voor relatietherapie plan ik idealiter  na de intake drie gesprekken gepland, deze vinden één keer in de week plaats. Daarna volgen nog drie gesprekken, deze zullen eens in de twee weken plaatsvinden. Zodat we snel in een proces komen.  Aangezien relatietherapie in de meeste gevallen niet vergoed wordt gaat dit natuurlijk in samenspraak. Belangrijk is wel inzet tussen afspraken in en wil jezelf en jullie patroon echt aan te willen gaan.

 

De methodische basis van Kwaliteit in WelZijn wordt gevormd door EFT ( Emotionally Focused therapy) Yin Yoga, Ademcoaching, familieopstellingen, opstellen van verlangen, EMDR, cognitieve therapie (herstructureren van belemmerende denkpatronen), gedragstherapie (ontmoedigen, belonen), oplossingsgerichte therapie (aandacht voor de oplossing in plaats van het probleem), en NLP-technieken, hypnose, Transactionele Analyse 

Ik gebruik niet enkel één methode, ik gebruik een mix van methodes die op dat moment het beste aansluiten bij het kind, de jongere en/of volwassene  of stel en het probleem waar diegene tegen aanloopt.